Štebih

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
kremenov pesek (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Mestna občina Novo mesto
Koncesionar
KREMEN d.o.o., industrija in rudniki nekovin
Dolenje Mokro Polje 40
8310 Šentjernej
matična št. 5033934000, davčna št. SI21956588
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310/B-9/68-IX/KE
18. 03. 1968
enotno dovoljenje pri opustitvi izkoriščanja: 361-52/2010-3
27. 01. 2012
Pogodba
105. člen: 354-14-218/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 97

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS