Malin dol

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Mestna občina Nova Gorica
Koncesionar
KRAJEVNA SKUPNOST LOKOVEC
Lokovec 82
5253 Čepovan
matična št. 5027560000, davčna št. 45231273
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 312-10/91-2/Sm
17. 12. 1991
Pogodba
105. člen: 354-14-34/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 88

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS