Verd

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Vrhnika
Koncesionar
KAMNOLOM VERD Podjetje za proizvodnjo kamnitih agregatov, d.o.o.
Verd 145
1360 Vrhnika
matična št. 1278061000, davčna št. SI34750720
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
25,0781 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 3/6-351-124/94
25. februar 2000
dovoljenje za izkoriščanje: 3/8-351-116/77
7. julij 1977
popravek dovoljenja: 3/8-351-116/77
20. maj 1993
dopolnilno dovoljenje: 3/8-351-116/77
13. maj 1994
Pogodba
105. člen: 354-14-37/01
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 86
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS