Rudno polje

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Bohinj
Koncesionar
GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.o.o.
Ljubljanska cesta 19
4260 Bled
matična št. 5146763000, davčna št. SI34065016
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
1,6639 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-3/78-7
8. november 1979
Pogodba
105. člen: 354-14-40/01
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 80
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS