Sadinja vas

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (20.12.2001-20.12.2021)
Občina
Mestna občina Ljubljana
Koncesionar
KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.
Tbilisijska ulica 61
1000 Ljubljana
matična št. 5015405000, davčna št. SI30209889
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
7,3000 ha
Dovoljenje
dopolnilno dovoljenje: 310-1/81-03
21. april 1982
dovoljenje za izkoriščanje: 351-302/73-5/MR
22. december 1977
Pogodba
105. člen: 354-14-207/01
20. december 2001 - 20. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 73
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS