Deskle

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
lapor in apnenec za industrijske namene, naravni kamen, tehnični kamen - apnenec, fliš in lapor (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Kanal ob Soči
Koncesionar
SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.
Anhovo 1
5210 Deskle
matična št. 5043816000, davčna št. SI71263187
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 09-3/136-60
11. junij 1960
dovoljenje za izkoriščanje: 311-02/032-95/E-JV
1. december 1995
Pogodba
105. člen: 354-14-206/01
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 71

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS