Lesično 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec
Občina
Sežana
Koncesionar
MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sežana, d.d.
Partizanska cesta 73A
6210 Sežana
matična št. 5090725000, davčna št. SI40342085
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,4402 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-14/2016-38
7. 01. 2021 - 7. 01. 2050
Uradni list
97/20, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS