Loška gora

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - skrilavi gnajs (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Zreče
Koncesionar
ČREŠNAR ANTON
Boharina 17
3214 Zreče
EMŠO: Podatek ni javen
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 312-24/98/E-JV
28. maj 1998
Pogodba
105. člen: 354-14-47/01
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 64

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS