Loška gora

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - skrilavi gnajs (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Zreče
Koncesionar
ČREŠNAR ANTON
Boharina 17
3214 Zreče
EMŠO: Podatek ni javen
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 312-24/98/E-JV
28. 05. 1998
Pogodba
105. člen: 354-14-47/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 64

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS