Laze

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (28. 12. 2001-28. 12. 2021)
Občina
Kočevje
Koncesionar
RIGLER, peskokop, prevozništvo in storitve gradbene mehanizacije, d.o.o.
Grič, Cesta IV 10
1310 Ribnica
matična št. 1804359000, davčna št. SI65514637
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,5000 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 31100-5/98-0414
18. 01. 2000
Pogodba
prenos RP: 0141-122/2006 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
28. 05. 2007 - 28. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 60
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS