Pleterje P3 – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod (6. 02. 2017-6. 02. 2037)
Občina
Kidričevo
Koncesionar
TLAKOVEC podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
Puhova ulica 11
2000 Maribor
matična št. 5298482000, davčna št. SI68786654
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
15,3694 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-6/2012 - širitev
6. 02. 2017 - 6. 02. 2037
Uradni list
5/15, zap. št. 14
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS