Bizeljsko 3

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (2.3.2016-2.3.2036)
Občina
Brežice
Koncesionar
AGRAD podjetje za trgovino, gradbeništvo in gostinstvo d.o.o.
Bizeljska cesta 65
8259 Bizeljsko
matična št. 5734240000, davčna št. SI30822254
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,5512 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-35/2013
2. marec 2016 - 2. marec 2036
Uradni list
5/15, zap. št. 9
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS