Podskrajnik

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Cerknica
Koncesionar
JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA d.o.o. Cerknica
Notranjska cesta 44
1380 Cerknica
matična št. 5067758000, davčna št. SI77038037
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
6,3727 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-30/80-3/1
26. 02. 1988
Pogodba
105. člen: 354-14-228/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 59
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS