Lipica II – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec (4. 02. 2014-4. 02. 2057)
Občina
Sežana
Koncesionar
MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sežana, d.d.
Partizanska cesta 73A
6210 Sežana
matična št. 5090725000, davčna št. SI40342085
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,2653 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-32/2013-12 - širitev
4. 02. 2014 - 4. 02. 2057
aneks: aneks št.1
10. 03. 2014
Uradni list
63/13, zap. št. 9
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS