Hrast pri Vinici J2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (9. 07. 2013-9. 07. 2043)
Občina
Črnomelj
Koncesionar
PRIDOBIVANJE IN PRODAJA PESKA ZDRAVKO JURŠINIČ S.P.
Hrast pri Vinici 14
8344 Vinica
matična št. 5167721000, davčna št. SI49167499
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,4284 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-41/2011-DE-12
9. 07. 2013 - 9. 07. 2043
Uradni list
68/12, zap. št. 10
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS