Paka pri Velenju 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec in dolomit (5.12.2014-5.12.2029)
Občina
Mestna občina Velenje
Koncesionar
RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
Rudarska cesta 6
3320 Velenje
matična št. 5513065000, davčna št. SI81182791
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
12,1175 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-47/2011-DE/26
5. december 2014 - 5. december 2029
Uradni list
30/12, zap. št. 12
79/14, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS