Kopriva

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Komen, Sežana
Koncesionar
MARMOR, Podjetje za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna Sežana, d.d.
Partizanska cesta 73A
6210 Sežana
matična št. 5090725000, davčna št. SI40342085
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,8619 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 09-3/292-60
26. 08. 1960
Pogodba
105. člen: 354-14-233/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 49
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS