Gabrovec (Vrbovo)

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (30.7.2013-30.7.2033)
Občina
Ilirska Bistrica
Koncesionar
SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d.o.o.
Anhovo 1
5210 Deskle
matična št. 5074967000, davčna št. SI68922698
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,3631 ha
Pogodba
ZRud-1: 4301-32/2010-DE
30. julij 2013 - 30. julij 2033
Uradni list
38/10, zap. št. 16
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS