Klanci

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Cerknica
Koncesionar
GREDIN gradbeno in transportno podjetje Markovec d.o.o.
Markovec 31B
1386 Stari trg pri Ložu
matična št. 5406161000, davčna št. SI55216820
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-1/78-3/0
22. maj 1980
Pogodba
prenos RP: 0141-8/2006 - pogodba o prenosu
28. maj 2007 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 42

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS