Bistrica pri Naklem

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Naklo
Koncesionar
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
Jezerska cesta 20
4000 Kranj
matična št. 5143802000, davčna št. SI10466762
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
11,4289 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-2243/1985-04
4. oktober 1985
dovoljenje za izkoriščanje: 355-1/90-04
12. junij 1990
Pogodba
105. člen: 354-14-64/01 - osnovni prostor
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 38
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS