Šumet

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec - okrasni arhitektonski (27.11.2010-27.11.2030)
Občina
Solčava
Koncesionar
MEDARD ŠUMET
Logarska dolina 26
3335 Solčava
EMŠO: Podatek ni javen
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 361-26/2009-13
5. maj 2010
Pogodba
17. člen: 014-11/2009-3
27. november 2010 - 27. november 2030
Uradni list
102/07, zap. št. 14

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS