Rače 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod, pesek in mivka (29.5.2008-29.5.2023)
Občina
Rače-Fram
Koncesionar
GOKOP gradbeno, gostinsko in trgovsko podjetje d.o.o.
Plintovec 33B
2201 Zgornja Kungota
matična št. 5417287000, davčna št. SI30180384
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,7320 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 361-4/2008-3 (8012)
31. julij 2008
Pogodba
17. člen: 430-84/2007-15
29. maj 2008 - 29. maj 2023
Uradni list
102/07, zap. št. 10
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS