Okroglica II – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovini
  • lapor (23.7.2002-23.7.2022)
  • opekarska, lončarska in keramičarska glina (23.7.2002-23.7.2022)
Občina
Renče-Vogrsko
Koncesionar
GORIŠKE OPEKARNE d.d.
Merljaki 7
5292 Renče
matična št. 5095085000, davčna št. SI72192437
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
56,3600 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje za določene parcele: 351-634/2003-7-13
9. julij 2004
enotno dovoljenje za določene parcele: 351-634/2003-7-26
21. oktober 2004
enotno dovoljenje za določene parcele: 354-15-57/2002
23. september 2002
enotno dovoljenje za določene parcele: 361-2/2005-7-6
31. januar 2006
Pogodba
17. člen: 354-14-32/2002 - širitev
23. julij 2002 - 23. julij 2022
aneks: aneks št.1
22. julij 2009
Uradni list
55/09, zap. št. 1
85/01, zap. št. 22
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS