Dobrovnik – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek (29.8.2008-29.8.2023)
Občina
Dobrovnik - Dobronak Község
Koncesionar
NOGRAD, gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o.
Hotiza, Petrova ulica 41
9220 Lendava/Lendva
matična št. 5366984000, davčna št. SI89771800
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dopolnilno dovoljenje: 351-487/2009-2(0511)
14. januar 2010
Pogodba
17. člen: 430-83/2006-265 - širitev
29. avgust 2008 - 29. avgust 2023
Uradni list
97/06, zap. št. 17

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS