Cerov Log – širitev 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (15.11.2010-23.4.2022)
Občina
Šentjernej
Koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
matična št. 5069149000, davčna št. SI28448111
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
6,2000 ha
Dovoljenje
sklep: 361-10/2016-11
30. marec 2017
odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-10/2016-9
9. december 2016
Pogodba
17. člen: 0141-11/2010-4 - širitev 2
15. november 2010 - 23. april 2022
Uradni list
97/06, zap. št. 15
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS