Ovčar

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - skrilavi gnajs (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Vitanje
Koncesionar
ni koncesionarja
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-02/021-95/E-JV
14. 07. 1995
dopolnilno dovoljenje: 313-1/99/E-JV
25. 02. 1999
Pogodba
105. člen: 354-14-91/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 144

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS