Bakovska cesta

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Mestna občina Murska Sobota
Koncesionar
POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31
9000 Murska Sobota
matična št. 5459001000, davčna št. SI48027944
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
30,6736 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-152/79-4
7. avgust 1980
Pogodba
105. člen: 354-14-79/01 - osnovni prostor
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 8
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS