Bakovska cesta

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Mestna občina Murska Sobota
Koncesionar
POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31
9000 Murska Sobota
matična št. 5459001000, davčna št. SI48027944
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-152/79-4
7. avgust 1980
Pogodba
105. člen: 354-14-79/01 - osnovni prostor
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 8

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS