Tržišče

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit in pesek (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Sevnica
Koncesionar
AGM PUNGERČAR, d.o.o., avtoprevozništvo, gradbena mehanizacija, peskokop
Malkovec 1B
8295 Tržišče
matična št. 8229724000, davčna št. SI 48249793
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,8823 ha
Dovoljenje
popravek dovoljenja: 351-216/1987
19. september 2007
popravek dovoljenja: 351-216/1987
30. marec 2009
dovoljenje za izkoriščanje: 351-216/87-3
1. april 1992
Pogodba
prenos RP: 0141-1/2019-11 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
1. april 2019 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 22
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS