Lajše

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (23.12.2005-23.12.2023)
Občina
Gorenja vas-Poljane
Koncesionar
TOPOS HOTAVLJE, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Todraž 20
4224 Gorenja vas
matična št. 5709563000, davčna št. SI74090356
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,0385 ha
Pogodba
17. člen: 0141-18/2005
23. december 2005 - 23. december 2023
aneks: dodatek št.1
23. marec 2016
Uradni list
85/01, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS