Selo pri Velenju

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
dolomit za industrijske namene in tehnični kamen - dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Mestna občina Velenje
Koncesionar
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijsko podjetje - v stečaju
Stari trg 35
3320 Velenje
matična št. 5075530000, davčna št. SI59866870
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 023-30/77-3
31. avgust 1977
dopolnilno dovoljenje: 351-272/76-3
3. oktober 1979
Pogodba
105. člen: 354-14-72/01
10. december 2001 - 10. december 2021
aneks: aneks št.1
18. december 2003
Uradni list
103/00, zap. št. 20

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS