Log II pri Sevnici

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Sevnica
Koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
matična št. 5069149000, davčna št. SI28448111
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,4202 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-14/91-3
31. maj 1996
Pogodba
prenos RP: 354-14-19/2004 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
24. junij 2005 - 27. december 2021
aneks: aneks št.1
18. december 2003
Uradni list
103/00, zap. št. 19
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS