Prepolje

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod, pesek in mivka (17.11.2003-17.11.2023)
Občina
Starše
Koncesionar
BETON - BETONSKI IZDELKI DUŠAN KUHAR S.P.
Brengova 64
2236 Cerkvenjak
matična št. 5040190000, davčna št. SI41052668
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,5220 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje za določene parcele: 354-15-62/2003
6. maj 2004
enotno dovoljenje: 361-2/2009-8 (8012)
1. junij 2009
Pogodba
17. člen: 354-14-39/2002
17. november 2003 - 17. november 2023
Uradni list
39/03, zap. št. 12
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS