Razdrto – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (10.7.2002-10.7.2022)
Občina
Divača, Postojna
Koncesionar
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve
Ulica 15. maja 14
6000 Koper/Capodistria
matična št. 5069041000, davčna št. SI63624443
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,1875 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 31101-1/2002-6
6. januar 2003
enotno dovoljenje: 31101-1/2003-5-1404
11. februar 2003
popravek dovoljenja: 31101-1/2003-5-1404
26. februar 2003
enotno dovoljenje: 31101-2/2003-5-1404
30. junij 2003
Pogodba
17. člen: 354-14-19/2002 - širitev
10. julij 2002 - 10. julij 2022
Uradni list
85/01, zap. št. 10
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS