Jurkovec – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod, pesek in mivka (12.9.2002-12.9.2022)
Občina
Ormož
Koncesionar
ECOENERGETIKA družba za varstvo okolja, rudarstvo in gradbeništvo d.o.o. - v stečaju
Mariborska cesta 88
3000 Celje
matična št. 5398371000, davčna št. SI13214110
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 354-15-24/2003
3. junij 2003
enotno dovoljenje: 354-15-24/2003
12. september 2003
enotno dovoljenje: 354-15-52/2002
23. december 2002
Pogodba
17. člen: 354-14-14/2002 - širitev
12. september 2002 - 12. september 2022
Uradni list
85/01, zap. št. 5

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS