Jurkovec – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod, pesek in mivka (12.9.2002-12.9.2022)
Občina
Ormož
Koncesionar
ŽIHER podjetje za trgovino, proizvodnjo, prevozništvo in storitve d.o.o.
Moškanjci 1G
2272 Gorišnica
matična št. 5518547000, davčna št. SI 88264998
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
27,6947 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 354-15-24/2003
3. junij 2003
enotno dovoljenje: 354-15-24/2003
12. september 2003
enotno dovoljenje: 354-15-52/2002
23. december 2002
Pogodba
ZRud-1: 0141-20/2020-22 - pogodba o prenosu
7. junij 2021 - 12. september 2022
17. člen: 354-14-14/2002 - širitev
12. september 2002 - 12. september 2022
Uradni list
85/01, zap. št. 5
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS