Vrhpeč – širitev 1

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (20.2.2003-20.2.2023)
Občina
Trebnje
Koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
matična št. 5069149000, davčna št. SI28448111
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,5437 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 312-3/99
24. februar 2003
dovoljenje za izvajanje del pri izkoriščanju: 312-3/99
14. marec 2003
Pogodba
17. člen: 354-14-162/01 - širitev 1
20. februar 2003 - 20. februar 2023
Uradni list
52/02, zap. št. 5
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS