Ovčar

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - skrilavi gnajs in blestnik (27.12.2001-27.12.2021)
Občina
Vitanje
Koncesionar
OVČAR ALOJZ - DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI
Ljubnica 65
3205 Vitanje
matična št. 2206315000, davčna št. SI60515376
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 313-16/97/E-JV
12. avgust 1997
Pogodba
105. člen: 354-14-198/01
27. december 2001 - 27. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 175

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS