Podgora

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Polzela, Šmartno ob Paki
Koncesionar
KAMTEH GmbH, Predstavništvo Šmartno ob Paki
Podgora 16
3327 Šmartno ob Paki
matična št. 2239647000, davčna št. SI39186695
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,1092 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-003/93-03
15. september 1993
dovoljenje za izkoriščanje: 311-005/94-03
2. februar 1994
Pogodba
prenos RP: 0141-75/2006-20 - pogodba o prenosu
2. junij 2009 - 10. december 2021
aneks: aneks št.1
30. januar 2014
Uradni list
103/00, zap. št. 16
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS