Gunte

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Krško
Koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
matična št. 5069149000, davčna št. SI28448111
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
6,9000 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 3-464-49/78
2. junij 1978
Pogodba
prenos RP: 0141-3/2005-GU - pogodba o prenosu
5. junij 2007 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 141
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS