Lera in Fontanigge

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
morska sol (21.12.2001-21.12.2021)
Občina
Piran - Comune di Pirano
Koncesionar
SOLINE Pridelava soli, d.o.o.
Seča 115
6320 Portorož/Portorose
matična št. 1365495000, davčna št. SI61597856
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
632,0481 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 09-3/101-60
18. junij 1960
dovoljenje za izkoriščanje: 313-7/99/E-JV
12. julij 1999
Pogodba
105. člen: 354-14-225/01
21. december 2001 - 21. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 65
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS