Lipovški vrh

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
apnenec za industrijske namene in tehnični kamen - apnenec (18.12.2001-18.12.2021)
Občina
Zagorje ob Savi
Koncesionar
InterCal Slovenija, proizvodnja apna in apnenca d.o.o.
Dolenja vas, Savska cesta 1
1410 Zagorje ob Savi
matična št. 5033144000, davčna št. SI91530130
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,2200 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-1/75-VS
18. april 1986
Pogodba
105. člen: 354-14-214/01
18. december 2001 - 18. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 87
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS