Zelše

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (18.12.2001-16.12.2025)
Občina
Cerknica
Koncesionar
KAMNOLOM ZELŠE d.o.o.
Sinja Gorica 13
1360 Vrhnika
matična št. 3783294000, davčna št. SI45923116
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,3607 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-164/79-3/1
25. marec 1993
Pogodba
prenos RP: 0141-28/2010-5 - pogodba o prenosu za osnovni prostor in širitev
14. december 2010 - 16. december 2025
Uradni list
103/00, zap. št. 5
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS