Maček

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Logatec
Koncesionar
STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO MARJAN MAČEK S.P.
Cesta talcev 9
1370 Logatec
matična št. 5484068000, davčna št. 85097942
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-255/96
18. 11. 1996
Pogodba
105. člen: 354-14-131/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 192

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS