Zaloška Gorica

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovini
  • bentonit (10.12.2001-10.12.2021)
  • pucolan - tuf, zeolitski tuf (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Žalec
Koncesionar
MONTANA, pridobivanje in predelava nekovinskih rudnin, d.o.o.
Šlandrov trg 20A
3310 Žalec
matična št. 5659515000, davčna št. SI20808585
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
44,7000 ha
Dovoljenje
dopolnilno dovoljenje: 09-253/5-1961
23. december 1961
dovoljenje za izkoriščanje: 09-3/65-60
14. junij 1960
dopolnilno dovoljenje: 310-16/77-IND/ŽO
10. avgust 1977
dovoljenje za izkoriščanje: 454-46/97/E-JV
23. februar 1999
Pogodba
105. člen: 354-14-109/01
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 110
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS