Pleterje II

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Kidričevo
Koncesionar
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Zagrebška cesta 49A
2250 Ptuj
matična št. 5143284000, davčna št. SI25247506
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 355-10/01-04-096
1. 03. 2002
dovoljenje za izkoriščanje: 355-4/92-4-PF
9. 03. 1992
dovoljenje za izkoriščanje: 355-5/92-4-PF
8. 09. 1999
Pogodba
105. člen: 354-14-226/01 - osnovni prostor
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
aneks: aneks št.1
2. 03. 2004
Uradni list
103/00, zap. št. 63

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS