Štanjel

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Komen
Koncesionar
KAMNOLOM ŠTANJEL DUŠAN ŽERJAL s.p.
Štanjel 73
6222 Štanjel
matična št. 5223877000, davčna št. SI68229488
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,2600 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-216/81-176-3
4. 02. 1985
Pogodba
105. člen: 354-14-194/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 185
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS