Drenov Grič

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Vrhnika
Koncesionar
MINERAL, obdelava naravnega kamna, d.o.o.
Podpeč 46
1352 Preserje
matična št. 5033128000, davčna št. SI13493558
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310/B-23/62-9
16. marec 1963
potrdilo: 313-14/98/E-JV
25. maj 1998
Pogodba
105. člen: 354-14-142/01
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 164

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS