Koprivnik

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (20.12.2001-20.12.2021)
Občina
Kočevje
Koncesionar
LESDOG KOČEVJE, družba za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Dolga vas, Cesta v Log 14
1330 Kočevje
matična št. 1785052000, davčna št. SI90892518
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-5/94-0414
14. december 2000
dovoljenje za izkoriščanje: 311-5/94-3/4
9. januar 1995
Pogodba
prenos RP: 354-14-17/2003 - pogodba o prenosu
26. november 2003 - 20. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 180

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS