Prigorica

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Ribnica
Koncesionar
RIGLER, peskokop, prevozništvo in storitve gradbene mehanizacije, d.o.o.
Grič, Cesta IV 10
1310 Ribnica
matična št. 1804359000, davčna št. SI65514637
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,9035 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 05-FM-351-309-84
5. oktober 1992
dovoljenje za izkoriščanje: 351-309-84-05
6. maj 1988
Pogodba
prenos RP: 354-14-19/2003 - pogodba o prenosu
16. oktober 2003 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 122
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS