Premančan

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - flišni peščenjak (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Mestna občina Koper - Comune citta` di Capodistria
Koncesionar
INGEN - Gradbeni inženiring, d.o.o.
Dragonja 42A
6333 Sečovlje/Sicciole
matična št. 5513901000, davčna št. SI57822506
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-4/86-12
24. oktober 1988
dovoljenje za izkoriščanje: 351-195/99-AP
8. januar 2001
Pogodba
prenos RP: 0141-54/2005 - pogodba o prenosu
24. maj 2007 - 6. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 183

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS