Premančan

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - flišni peščenjak (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Mestna občina Koper - Comune citta` di Capodistria
Koncesionar
INGEN - Gradbeni inženiring, d.o.o.
Dragonja 42A
6333 Sečovlje/Sicciole
matična št. 5513901000, davčna št. SI57822506
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-4/86-12
24. 10. 1988
dovoljenje za izkoriščanje: 351-195/99-AP
8. 01. 2001
Pogodba
prenos RP: 0141-54/2005 - pogodba o prenosu
24. 05. 2007 - 6. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 183

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS