Krapje

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Ljutomer
Koncesionar
SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in gradbeništvo d.o.o.
Glavni trg 13
9240 Ljutomer
matična št. 5072182000, davčna št. SI61725552
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
13,7737 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 31200-0002/95
30. december 1996
dovoljenje za izkoriščanje: 351-30/68-3
17. maj 1978
delna odločba o opustitvi izkoriščanja: 361-1/2010-7
28. marec 2011
Pogodba
105. člen: 354-14-134/01
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 182
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS