Šmarje - Sap

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Grosuplje
Koncesionar
KG-EKO, Proizvodnja in predelava agregatov, d.o.o.
Šmarje - Sap, Ljubljanska cesta 16B
1293 Šmarje-Sap
matična št. 1906895000, davčna št. SI92618669
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
1,4000 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje in sanacijo: 312-6/89
10. 08. 1990
Pogodba
prenos RP: 0141-15/2005 - pogodba o prenosu
8. 08. 2006 - 10. 12. 2021
aneks: aneks št.1
8. 12. 2006
Uradni list
103/00, zap. št. 181
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS